ای گل نرگس بیا - زمزمی از نور
جمعه 25 دی‌ماه سال 1388

ای گل نرگس بیامولا ،وقت آمدنت دیر شد بیا


این دل در انتظار فرج پیر شد ،بیا


این جمعه هم گذشت ولیکن نیامدی 


آیات غربتت همه تفسیر شد بیا


هر شب به یاد خال لبت گریه می کنم 


عکست میان آینه تصویر شد ،بیا


در دفترم به یاد تو نرگس کشیده ام 


نرگس هم از فراق تو دلگیر شد ،بیا