خورشید باش - زمزمی از نور
یکشنبه 27 دی‌ماه سال 1388

خورشید باش


خورشید باش 


که اگر خواستی بر کسی نتابی 


نتوانی ......