نمرده اند شهیدان - زمزمی از نور
X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1388

نمرده اند شهیدان


نمرده اند شهیدان که ماه وخورشیدند 


که کشتگان وطن زندگان جاویدند 


خلاف شمع که می گرید از هلاکت خویش 


به روز رزم سپردند جان و خندیدند 


فراز چرخ نهادند پای چون بهرام 


اگر چه دامن از این خاکدان فرو چیدند 


به جان خصم فکندند لرزه هم چون بید 


ولی چو کوه زباد اجل نلرزیدند 


برآستان رضا چون غباربنشستند 


برآسمان شرف هم چو مه درخشیدند 


به جنگ اگر دشمن نقد جان نمی داد 


به جان دوست چنین منزلت نمی دیدند 


اگر به دیده ی بیگانه اند چون شب تار


ولی به دیده ی ما هم چو صبح امیدند 


به جان پاک شهیدان که زنده اند رهی 


دلاوران که سزاوار جشن جاویدند رهی معیری