نگاهی گذرا به عملیات فتح4 - زمزمی از نور
X
تبلیغات
رایتل
سه‌شنبه 6 بهمن‌ماه سال 1388

نگاهی گذرا به عملیات فتح4


عملیات فتح 2

 

عملیات پارتیزانی فتح 4 در ساعت 3 بامداد مورخ 22/11/65 بارمز مبارک (یا الله )

آغاز می شود .

نیروهای ویژه سپاه پاسداران واتحا دیه میهنی کردستان عراق،همچون عملیات فتح 1 پس از 200 کیلومتر

پیاده روی وعبور از کوهستانهای صعب العبور ،خود را به منطقه عملیاتی اربیل می رسانند وتأسیسات

اقتتصادی ونظامی عراق را دراین منطقه می کوبند .

 

باهجوم به رادار بزرگ منطقه اربیل که کار هدایت هواپیماها را درمناطق شمال غرب به عهده داشت

ونفوذ به ارتفاع حساس 2126 کورک ،این هدف مهم را همراه با دستگاه های شنود واستراق سمع منطقه منهدم می کنند .

 

دراین عملیات ،تأسیسات اقتصادی ونظامی شهرقضا صدیق ومقز یک گردان دشمن در پادگان خلیفان شهر دیاله مورد حمله قرار می گیرند و افراد مستقر درآنهاکشته یا زخمی وچندین دستگاه تانک،نفربرودهها

دستگاه خودروی نظامی نیز منهدم می شوند .

 

رزمندگان اسلام ،درادامه این عملیات موفق می شوند خودرابه پادگان رواندوز برسانند وآن را باتمام

امکاناتش به آتش بکشند .

باانهدام پل مواصلاتی پادگان رواندوز ارتباط بین بعثیان با شهر قطع می شود .

همچنین با اجرای آتش سنگین روی مراکز حساسی چون سپاه پنجم در منطقه رواندوز ،مقر فرماندهی لشکر 23

ویکی از قرار گاههای تاکتیکی سپاه پنجم ،تعداد زیادی از نفرات آنهارااز تجمله فرماندهان وافسران بعثی به هلاکت می رسند .

درمحدوده 300 کیلومتری منطقه عملیاتی نیز بیش از 50 پایگاه دشمن به آتش کشیده می شود وبیش از 1000

نفر از افراد مستقردرآن که کار حفاظت وتدارکات منطقه را به عهده داشتند کشته یا زخمی وعده ای نیز اسیر میشوند .

 

مرحله دوم عملیت فتح 4

 

مرحله دوم عملیات پارتبزانی فتح4 درتاریخ 4/12/65 رأس ساعت 24 شب بارمز مقدس (یا الله )

به قصد انهدام تأسیسات اقتصادی ونظامی دشمن آغاز می شود .

نیروهای ویژه سپاه واتحادیه های میهنی کردستان عراق ،تحت فرماندهی قرارگاه رمضان پس از عبور از کوهستانهای مرتفع درعمق 70 کیلومتری خاک عراق ،درمنطقه دیانا با شلیک بی امان موشکهای آرپی جی ،

تعداد زیادی از تانکها ونفربرهای دشمن رابه آتش می کشند .

 

دراین نبرد مقر سپاه پنجم دیانامورد تهاجم قرار می گیرد ومنهدم می شود به طوری که شعله های

حاصل از سوختن ادوات وامکانات آن از کیلومترها فاصله دیده می شود .

درطی این عملیات ،امکانات نظامی واقتصادی شهرهای رواندوز وقضا صدیق خسارات جبارن ناپذیری را

متحمل می شوند وبدین ترتیب پس از پایان مرحله دوم این عملیات نتایج موفقی حاصل می شود .

 

نتایج عملیات         

 

نتایج مرحله اول عملیات :

 

انهدام تأسیسات بزرگ راداری وماکروویو مستقر در ارتفاع کوه کورک درعمق 70 کیلومتری استان اربیل عراق .

وارد آوردن خسارت به مراکز نظامی واقتصادی شهرهای قضا صدیق ،رواندوز ،خلیفان ودیانا.

زیرآتش قرار گرفتن مقر فرماندهی لشکر 33عراق .

اجرای آتش روی پادگان خلیفان درمنطقه دیانا وبه آتش کشیدن 7دستگاه تانک.

اجرای آتش روی پارک موتوری ومراکز حساس سپاه پنجم عراق در رواندوز .

 

نتایج مرحله دوم عملیات :

 

انهدام مرکز مخابراتی سپاه پنجم به میزان 100 درصد .

انهدام پارک موتوری سپاه پنجم پادگان نظامی ولجستیکی رواندوز .

انهدام چند واحد دولتی در شهر قضا صدیق .

به آتش کشدین دو پادگان نظامی در جنوب دیانا .

انهدام پادگان حامیه درمنطقه دیانا.

انهدام مرکز استخبرات وسازمان امنیت رواندوز .

انهدام دایره امنیت وسازمان اطلاعات ومرکز پلیس دیانا.

انهدام مقر یک گردان درمنطقه رواندوز .

انهدام 23پایگاه نظامی دردشت دیاناومنطقه رواندوز ،انهدام مرکز پلیس رواندوز .

زیرآتش گرفتن مرکز تجمع نیرو وامکانات نظامی دشمن درشهر دیانا .

انهدام نیروگاه برق رواندوز .

انهدام دهها تانک ونفربر.

 

 

تعداد کشته وزخمی دشمن :1150نفر