منافقین گرفتاری قدیمی امت اسلام - زمزمی از نور
پنج‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1388

منافقین گرفتاری قدیمی امت اسلام


مقام معظم رهبری «مدظله العالی » در فرازی از بیانات خویش در سخنان یاد شده ،گرفتاری امت اسلامی از ناحیه منافقان را همانند گرفتاری ومشغله رسول گرامی اسلام (ص) وحضرت امیر (ع) درسال های نخستین ظهوئر اسلام دانسته و افشاگر ی وتبلیغ روشنگرانه نسبت به این گونه جریان های خطرناک را وظیفه ای مهم ارزیابی می فرمایند :

« مهم ترین برهه ای وزمان ومکانی که تبلیغ آنجا معنا می دهد جایی است که فتنه وجود داشته باشد .

بیشترین زحمت در صدر اسلام ودرزمان پیغمبر ،زحمات مربوط به منافقین بود.

بعد از پیغمبر ،درزمان امیرالمؤمنین زحماتی بود که از درگیری و چالش حکومت اسلامی با افرادی که مدعی اسلام بودند به وجود می آمد .

بعد هم همین جور ،در دوران ائمه (علیهم السلام ) هم همین جور ،دوران غبار آلودگی فضا .

والاآن وقتی که جنگ بدر هست ،کار دشوار نیست ،

آن وقتی که در میدانهای نبرد حاضر می شوند با دشمنانی که مشخص است این دشمن چه می گوید کار دشوار نیست .

آن وقتی مسئله مشکل است که امیر المؤنین در مقابل کسانی واقع می شود که اینها مدعی اسلام اند ومعتقد به اسلام هم هستند

اینجور نبود که معتقد به اسلام هم نباشند از اسلام برگشته باشند ،نه ،معتقد ند به اسلام ،راه را غلط می روند .

هواهای نقسانی کار دستشان می دهد .

این مشکلترین وضع است که افراد را به شبهه می اندازد به طوری که اصحاب عبدالله بن مسعود می آیند خدمت

حضرت می گویند » انّا قد شککنا فی هذا القتال » {وقعه صفین ،ص115} « مادر این جنگ شک داریم »

چرا باید شک کنند ؟

این شک خواص ،پایه حرکت صحیح جامعه اسلامی را مثل موریانه می جود

اینی که خواص در حقایق روشن تردید پیدا کنند وشک پیدا کنند اساس کارها را مشکل می کند .

مشکل کار امیر المومنین این است

امروز هم همین است امروز در سطح دنیا که نگاه کنید همین جور است : درسطح داخل جامعه خودمان که نگاه کنید همین جور است تبیین لازم است .

دراین بیان روشن حضرت آیت الله خامنه ای رهبر حکیم وفرزانه انقلاب برلزوم روشنگری برای خواص خاطر نشان می فرمایند زیرا فضا آنچنان آمیخته با شبه حقیقت ها می باشد که نخبگان سیاسی نیز ممکن است به اشتباه بیفتند چه رسد به عامه مردم .

 

 

خویشتن را درمسیر انقلاب                  غرق دریای ولایت می کنیم

در ولایت بهر ایام ظهور                     با تو تمرین اطاعت می کنیم