شهید - زمزمی از نور
دوشنبه 12 بهمن‌ماه سال 1388

شهید

نمی توان سخنی گفت از وفای شهید

 

                                                  مگر شود برسد عاشقی ،به پای شهید

کبوترانه پریدند تا نهایت عشق   

 

                                                    وخم نشد به ستم هیچ شانه های شهید

چه صادقانه به میدان عاشقی رفتند

 

                                                     گواهشان چه کسی بهتراز خدای شهید

همیشه عطر شقایق شکوفه می آید

 

                                                     ازآن مکان مقدس که هست جای شهید

به روی کوچه ودیوارهای شهر شما

 

                                                       نوشته اند اثری از نشا نه های شهید

تام بیت غزل های من که چیزی نیست

                                             

                               هزار مرتبه جانم شود فدای شهید     

وجاودانه به مانند نور وخورشیدند

 

                                                       همیشه تا به ابد هست رد پای شهید

                                                     


                      شادی روح مطهر شهیدان انقلاب اسلامی ایران صلوات