صفای یکرنگی - زمزمی از نور
X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1388

صفای یکرنگی


ما درد کشان مست زصهبای الستیم 

پیمانه کشانیم که پیمان نشکستیم 


تاشددل ما باخبراز عالم اسرار

درکوی طلب یک نفس از پا ننشستیم 


تاباده کشیدیم زخمخانه ی وحدت 

از نشوه ی آن سرخوش وشوریده ومستیم 


تابارگشودیم بسرمنزل توحید 

از شرک رهیدیم وزهروسوسه رستیم 


باماسخن از غیر مگوئید که جز دوست 

هررشته که دام دل ما بود گسستیم 


مابت شکنانیم که در معبد عالم 

کس را به جز از خالق هستی نپرستیم 


باخصم بگو این همه گستاخ نتازد 

ما پشت بسی فتنه بسر پنجه شکستیم 


آن شیر دلانیم که در عرصه ی ناورد 

بامرگ چوب ارباب صفا دست برستیم 


صدبار گر اُفتیم برآئیم دگر بار 

رنگی نپذیریم وهمینیم که هستیم 


استاد محمود شاهرخی 

درود بر ملت غیور ایران 

ملت ایران باز 

حماسه ای دیگر آفرید