تقدیم به خانواده ی شکیبای شهیدان - زمزمی از نور
یکشنبه 2 اسفند‌ماه سال 1388

تقدیم به خانواده ی شکیبای شهیدان


هیچ زبانی قدرت بیان هیچ واژه ای را به عنوان قدردانی یا هر عنوان دیگری با این مضمون را ندارد 


اما چاره چه میتواند باشد که زبان ما الکن است از بیان 


امیدوارم خانواده های مکّرم و معظم شهدا به بزرگواری خودشون همه ی مارو ببخشند 


هیچ راهی بلد نبودم برای اینکه بتونم یه جوری ارادتم و عنوان کنم 


خصوصا کسانی که میشناسمشون وواقعا داریم میبینیم که بعد از شهدا  این بزرگواری وتواضع 


و فروتنی اون سفرکرده ها حتی به خانواده های با عظمتشون هم سرایت کرده 


چه حکمتیه ؟؟؟؟؟؟؟فقط خدا میدونه 

با ارادت خالصانه تقدیم به برادر بزرگوار (وبلاگ شهادت)


بیابه خانه ی آلاله ها سری بزنیم 

زداغ با دل خود حرف دیگری بزنیم 

به یک بنفشه صمیمانه تسلیت گوییم 

سری به مجلس سوگ کبوتری بزنیم 

به یاد منطق قربانیان کوی منا

به نای غفلت خود نیش خنجری بزنیم 

شبی به حلقه ی درگاه دوست دل ببندیم 

اگرچه وانکند دست کم دری بزنیم 

تمام حجم قفس را شناختیم ،بس است 

بیا به تجربه در آسمان پری بزنیم 

به اشک خویش بشوییم آسمانها را 

زخون بروی زمین رنگ دیگری بزنیم 

اگرچه نیت خوبی است «زیستن» اما 

خوشا که دست به تصمیم بهتری بزنیم قیصر امین پور