دیدگاه های مقام عظمای ولایت - زمزمی از نور
دوشنبه 3 اسفند‌ماه سال 1388

دیدگاه های مقام عظمای ولایت


دیدگاههای مقام معظم رهبری

امام خمینی همیشه به مردم اعتماد داشتند . 

- احیای خودباوری و استقلال از یک سو 

و احیای روح دینی و تقویت ایمان در مردم 

از سوی دیگر دو مسئله مهمی بودند که امام (ره) نهایت اهتمام را نسبت


به آنها داشت . 

امام به معنای واقعی کلمه مردی خردمند، دانا، عاقل و عمیق بود و گوهر


درخشان این دانایی و خردمندی او در همه میدانها بروز کرد; 

حرف نو و سخن تازه به میان آورد و به تکرار سخن گذشتگان اکتفا نکرد . 

اگر ما اسلام را به معنای شناخته شده نزد امام (ره) به مرحله عمل درآوریم


در همه جا جواب خواهد داد . 

راه امام راه خدا و پیامبر اسلام است و نجات، سربلندی و عزت مردم کشور 


ایران در ادامه همین راه است و به فضل پروردگار و با وجود تلاشهای دشمن


 و اظهارات کوته بینان، این راه را با کمال قدرت ادامه خواهیم داد .