المهدی طاووس اهل الجنه - زمزمی از نور
سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388

المهدی طاووس اهل الجنه


صدای آمدنت را به گوش ما برسان! 


زمان غیبت خود را به انتها برسان 


کنار تربت زهرا به وقت نا فله ات 


دعای خویش را به یاری این گدا برسان!