من از کودکی عاشقت بوده ام !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - زمزمی از نور
جمعه 7 اسفند‌ماه سال 1388

من از کودکی عاشقت بوده ام !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

یا ابا عبدا... الحسین
من از کودکی عاشقت بوده ام


قبولم  نما  گرچه آلوده ام