هم سطح آبی ها - زمزمی از نور
X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 10 اسفند‌ماه سال 1388

هم سطح آبی هامی خواهم دیوانه باشم!


نه فرشته که پروانه باشم!


دست همه آتش ها را بگیرم!


انسانی باشم نه متناهی،


بی خاطره و بی ابتدا!


بی سکون و بی انتها!


از تمام انسان ها آغاز شوم


و به تمام انسان ها پایان یابم!


آسمانی باشم نه زمینی...


زمینی باشم نه آسمانی...


دریایی باشم نه طوفانی،


آرام!


هم سطح آبی ها