اینجا با چشم دلت پا بذار - زمزمی از نور
شنبه 15 اسفند‌ماه سال 1388

اینجا با چشم دلت پا بذار


هیچ تابلوی راهنمایی تو این جاده وجود نداره
اینجا باید با چشم دلت پا بذاری
نه با چشم
هر کسی مسیر رو میدونه دست من جامونده رو هم بگیره......