امان از فراموشی لاله ها - زمزمی از نور
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پنج‌شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1389

امان از فراموشی لاله ها

بیاد امام و شهدا

از دلاوریهای کوروش برایم میگویی

از فتوحات و کشورگشایی هایش

از ایران پهناور قدیم

از قدرت و هیبتش

از قوانین و احکامش 

درست میگویی و من میدانم

ولی تو آنقدر شیفته این مسائل شده ای که خیلی چیزها را فراموش کرده ای

برای خودت نشان سرزمین پارس خریده ای و برگردنت آویخته ای

این نشان را میبینم که دوست داری و به آن افتخار میکنی

ولی 

آیا میدانی!؟


نشانی وجود دارد که بسیار از آن برتر است

آیا معنای این جمله را درک میکنی؟میدانی مرادن بی ادعا که بودند؟

میدانی چگونه میشود برای محبوب و معشوق از بهترینها هم براحتی گذشت؟

اصلاچه کسی می‌داند که جنگ چیست؟

کیست که بداند جنگ یعنی ستم، یعنی آتش، یعنی خونین شدن خرمشهر، یعنی

 سرخ شدن جامه‌ای و سیاه شدن جامه‌ای دیگر، 

یعنی گریز به هرجا، هرجا که اینجا نباشد، یعنی اضطراب که کودکم کجاست؟

اصلا شما که ادعای حل مسائل پیچیده را داریدو خود را نخبه میخوانید

جواب دهیدو برایم این مسئله را حل کنید