سهل انگاری نسبت به نماز - زمزمی از نور
چهارشنبه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1389

سهل انگاری نسبت به نماز


حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند :


از پدرم رسول خدا صلی الله علیه و اله درباره مردان و زنانی که در نمازشان سستی و سهل 


انگاری مکنند پرسیدم. آن حضرت در جواب فرمودند :


کسی که نسبت به نماز سستی وسهل انگاری کند خداوند او را به پانزده بلا و گرفتری مبتلا می 


گرداند:


برکت را از عمر و رزق و روزیش می گیرد. سیمای صالحین را از چهره اش محو میکند.هر کاری که 


بکند بدون پاداش خواهد بود. دعایش مستجاب نخواهد شد. برای وی بهره ای از دعای صالحین 


نخواهد بود. خوار وذلیل میمیرد.


گرسنه و تشنه جان خواهد داد ، به طوری که اگر از همه نهر های دنیا به او آب داده شود تشنگی 


او برطرف نخواهد شد.


خداوند فرشته ای را بر می گزیند تا آسایش او را در قبر سلب نمایدو قبرش را تنگ گرداند. قبرش 


تاریک خواهد بود.


خداوند فرشته ای را بر می گزیند تا او را با صورت روی زمین بکشد در حالی که خلایق او را بنگرند.


به سختی مورد محاسبه قرار میگیرد. خداوند متعال به او با نظر رحمت نگاه نکند و او را پاکیزه 


نگرداند و برای او عذابی درد ناک قرار دهد.


منبع :مستدرک الوسایل ج ۳ ص 24