خشونت پنهان - زمزمی از نور
یکشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1389

خشونت پنهان

1 -ثروت ، بدون زحمت 
2- لذت، بدون وجدان 
3 - دانش، بدون شخصیت 
4 -تجارت، بدون اخلاق 
5 - علم، بدون انسانیت 
6 - عبادت، بدون ایثار 
7- سیاست، بدون شرافت 
این هفت مورد را گاندی تنها چند روز پیش از مرگش بر روی یک تکه کاغذ نوشت و به نوه اش داد. اعتقاد بر این است که وی این موارد را در جست و جوی خود برای یافتن ریشه های خشونت شناسایی کرد. در نظر گرفتن این موارد، بهترین راه جلوگیری از بروز خشونت در یک فرد و یا جامعه است. خشونتی که آن را "خشونت پنهان" می نامند