منتظر شهادت - زمزمی از نور
دوشنبه 9 آبان‌ماه سال 1390

منتظر شهادت

شهید مهدی زین الدین
در زمان غیبت به کسی منتظر می گویند که منتظر شهادت باشد...