نام زیبای تو - زمزمی از نور
چهارشنبه 11 آبان‌ماه سال 1390

نام زیبای تو


روی پلاک من امروز نام زیبای تو منقوش است .