اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبته ... - زمزمی از نور
جمعه 5 خرداد‌ماه سال 1391

اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبته ...


اگر گناه وزن داشت ؛ 
هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد ؛ 
تو از کوله بار سنگین خویش ناله میکردی ... 
و من شاید ؛ 
کمر شکسته ترین بودم!

.
.
.

اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبته ...