دعا کن و مگو سرنوشت ما مقدّر است - زمزمی از نور
یکشنبه 7 خرداد‌ماه سال 1391

دعا کن و مگو سرنوشت ما مقدّر است

n00083670-b.jpg

 امام صادق علیه السلام فرمود: «دعا کن و مگو سرنوشت ما مقدّر است. همانا در پیشگاه خداى عز و جل مقام و منزلتى وجود دارد که جز با نیایش و دعا بدست نیاید.

و اگر بنده‏اى دهان خود ببندد و درخواست نکند چیزى به او داده نشود، پس درخواست کن تا به تو داده شود، هیچ درى نیست که کوبیده شود جز اینکه امید آن رود که به روى کوبنده باز شود. 


الکافی ج‏۲ باب فضل الدعاء و الحث علیه‏

2468