از آن کوچه هم تنهاترم . . . - زمزمی از نور
سه‌شنبه 9 خرداد‌ماه سال 1391

از آن کوچه هم تنهاترم . . .

کوچه را دیدی به وقت شب

چه تنها می شود . . .

بی تو !

از آن کوچه هم تنهاترم . . .


2468