بابا سلام - زمزمی از نور
یکشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1391

بابا سلام<< بابا سلام . دلزده ام از تمام شهر >>
<< بی تو دلم گرفته از این ازدحام شهر >>


<< بابا سلام بغض گرفته گلویمان >>
<<آنقدر رد شدیم که رفت آبرویمان ! >>
2468