تا نیفتاده ایم از نفس فکری کن ... - زمزمی از نور
جمعه 19 خرداد‌ماه سال 1391

تا نیفتاده ایم از نفس فکری کن ...________ܜܔܢ__ܜܔ . . 

المُستَعان بِکَ یا حضرت مــرد (علیہ السلام).

و چہ رنجی عظیم تر از اینکہ آقاﮮ بالا سرت نباشد

و در هجوم دلهره آور بی کسی،مومن بہ عشق بمانی...؟

بہ جاטּ ندبہ هایماטּ قسم

حساب دلتنگی ها و بی قراری ها و شوق فدایی ِ چشمانت شدטּ جدا،

جاده هاﮮ خاکی ماטּ تکرارﮮ و از حد گذشتہ اند!

❤. تصدُق قد و بالاﮮ حیدرﮮ تاטּ شوم 「حضرت دوران」 ...

تا نیفتاده ایم از نفس،

فکرﮮ بہ حال صراط هاﮮ صاف و مستقیمی کن

کہ دست نخورده مانده و راهـ بلد می خواهد... ღ________

2468