تا دیر نشده به خود بیاییم!! - زمزمی از نور
X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 19 تیر‌ماه سال 1391

تا دیر نشده به خود بیاییم!!


ll.jpg


 در مورد امام زمان ( ع ) در روایات آمده است که یحکم بحکم داوود : با حکم حضرت داوود ( ع ) حکم می کند . حضرت داوود حکم غیبی صادر می کرد و به شواهد و ادلّه وابسته نبود . در زمان حضرت داوود شخص فقیری مدتها از خداوند رزق حلالی می طلبید . روزی گاوی در خانه او را شکست و داخل شد . او هم بر این اساس که دعایش مستجاب شده است گاو را سربرید و گوشت آن را کباب کرد و با خانواده اش خوردند . صاحب گاو که به دنبال گاوش می گشت فهمید که آن شخص فقیر گاو را کشته و مصرف کرده است . او را نزد حضرت داوود برد و حضرت داوود از آن شخص فقیر علّت کارش را پرسید : او هم گفت من هفت سال بود که دعا می کردم خدا رزق حلالی مرحمت کند ، وقتی گاو در را شکست و داخل شد به خود گفتم دعایم مستجاب شده است ؛ لذا آن را سر بریدم و با خانواده ام خوردیم .


حضرت داوود به صاحب گاو فرمود : از شکایتت صرف نظر کن ، صاحب گاو عصبانی شد و اعتراض کرد که این چه نحو قضاوت کردن است . حضرت داوود به او فرمود : علاوه بر آن ، نصف دارائیت را هم به او بده . صاحب گاو هم به شدت برآشفت . حضرت داوود فرمود : تمام دارائیت را به او بده . در بین مردم در اثر این حکم سر و صدا بلند شد . حضرت داوود همراه با مردم بر سر قبر پدر کسی که گاو را کشته بود حاضر شد و او را زنده کرد و علت مرگش را از او جویا شد . او گفت پدر این صاحب گاو غلام من بود . او مرا کشت و تمام دارائیم را هم تصاحب کرد . در نتیجه روشن شد علاوه بر اینکه تمام دارائی صاحب گاو متعلق به آن شخص فقیر است ، خود صاحب گاو و فرزندانش هم بچه های غلام پدر او هستند و متعلق به او می باشند ، امام زمان ( ع ) هم این گونه حکم می کند . 


 یعنی ای توئی که طالب دیدار امام زمانی چقدر خود را برای شهروند مهدوی شدن آماده کرد ه ای ؟! اگر امام زمان بیاید بگوید پست و مقام و مال و ... همه را بده ! می توانی شکوه و شکایت نکنی یا اظهار نظر و سلیقه علیحدّه ای از خود ابراز خواهی کرد ؟! خود را گول نزنیم ! مثال ما جماعت مثال همین مرد شاکی است ... تا دیر نشده به خود بیاییم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


2468