کیفر نپرداختن مهریه زن - زمزمی از نور
X
تبلیغات
زولا
سه‌شنبه 11 مهر‌ماه سال 1391

کیفر نپرداختن مهریه زنمهریه همسر از بدهکاری هایی است که پرداختن آن واجب و تأخیر عمدی در پرداخت آن معصیت است. 


به گفته عبدالله بن عباس، پیامبر خدا(ص) پیش از رحلت، در آخرین سخنرانی خود در مدینه توصیه هایی فرمود که چشم ها از آن گریان و دل ها هراسان شد: ... هرکسی بر زنی در مهریه اش ستم کند نزد خدا زنا کار به شمار می آید. روز قیامت خدا به او می فرماید: بنده من! کنیزم را با عهد خودم به عقد تو در آوردم! ولی تو به عهدم وفا نکردی، پس خدا طلب حق آن زن را بر عهده می گیرد و همه نیکی های آن مرد را برای زن به حساب می آورد؛ ولی حق آن زن ادا نمی شود از این رو فرمان داده می شود آن مرد را به آتش افکنند. 

منبع: مفاتیح الحیات،ص۲۶۲. 

2468