اگر همواره حواسمان باشد - زمزمی از نور
چهارشنبه 12 مهر‌ماه سال 1391

اگر همواره حواسمان باشد

اگر همواره حواسمان باشد :که دنیا محل عبور است و غم وشادی آن موقت و گذرا
اگر همواره حواسمان باشد  :که زندگی یک فرصت است, فرصتی کوتاه که تنها یک بار به هر فردی داده می شود
اگر همواره حواسمان باشد : که تنها یک بار می توان زندگی کرد و فرصت مان مثل ابرها می گذرد
اگر همواره حواسمان باشد : که سرنوشت را نمی توان از سر ,نوشت
اگر همواره حواسمان باشد : که خدای مهربانی داریم که از رگ گردن به ما نزدیک تر است و خبیر است و بصیر است و سمیع است و عظیم است و رحیم , که همیشه مراقب و مواظب ماست

آن گاه درخواهیم یافت: که دنیا ارزش غصه خوردن و در خود فرو رفتن را ندارد  , که باید همواره و در هر سنی پذیرفت آن چه را که آن یگانه مهربان رقم زده است و آسیب ناپذیر بود و مقاوم در مشکلات و سختی ها , که نرنجید و نرنجاند  , که با تقدیر نجنگید , که از درس هایی که زندگی به ما می آموزد,چراغی سازیم تا روشنایی راه زندگیمان گردد تا در تاریکی ره نسپاریم .
تصور می کنم آنان که این گفتنی ها را درک کرده باشند, هرگز احساس کسالت و نا امیدی و افسردگی نکنند چه20 ساله یا  40یا  80 یا 90 ساله باشند .


با تشکر از برادر بزرگوار جناب آقای قربانی