مےخواهم با تــو تنهـــا باشم - زمزمی از نور
X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 12 بهمن‌ماه سال 1391

مےخواهم با تــو تنهـــا باشم

◄◄◄


خـدایـــــا !

مےخواهم با تــو تنهـــا باشم

مے خواهم از همہ چیز چشـــم بپوشم

مے خواهم جز تو محبوبــے و معبــودے نــداشتہ باشم

خــوش دارم که در زیر ایــن آسمان سیــاه 

کسے جــز تـــو از مــــن نــداند

کسے جــز تو نیـــاز مرا نشـــنود

کسے جز تـــو مــرگ مــرا نــبیند


نیایشـــهاے شهید دکتــر چمران

2468