و ای دل - زمزمی از نور
چهارشنبه 9 اسفند‌ماه سال 1391

و ای دل


.


ماندن در صف اصحاب عاشورایی امام عشق،


تنها با یقین مطلق ممکن است ...


و ای دل!


تو را نیز از این سنت لایتغیر خلقت گریزی نیست ...


نپندار که تنها عاشوراییان را بدان بلا آزموده اند و لا غیر ....


صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است ....

.

.


2468