به تعبیر لاله هــــــــــــــــــــا - زمزمی از نور
یکشنبه 27 دی‌ماه سال 1388

به تعبیر لاله هــــــــــــــــــــاروزی که خاک غربت ما لاله خیز شد


پس کوچه های گمشده -حتی - عزیز شد 

با دست مادران شقایق نژاد باغ 


قرآن وآب و آینه دشمن ستیز شد 

ای دل چه شد که آتش اسپند کوچه ها 


بی اشک ودوده وخاطره در افت وخیز شد؟

شاید خدا نکرده - به تعبیر لاله ها -


روزی شروع این همه از پشت میز شد 


یا ما در انتظار بهار زمین به خواب 

ماندیم تا بهار خدا برگ ریز شد 


ازدرد ،غیر عکس شهیدی تکان نخورد 


افتاد برزمین ودلم ریز ریز شد