مرد با غیرت - زمزمی از نور
X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1388

مرد با غیرتپدر اگر تو نبودی وطن بهار نداشت 

               

                     نهال غیرت ما بوی برگ و بار نداشت


اگر تو سینه ی خود را سپر نمی کردی 


                     هجوم دشمنی آشفته جان مهار نداشت 


تو مرد بودی ودیدی که آن پدیده شوم 


                              زناگوارترین ها فرو گذار نداشت 


دلاورانه به دریا زدی ورفتی 


                   اگرچه بعد تو این سقف اعتبار نداشت


رها زدلهره ی اینکه کودکی هرشب


                          برای دیدنت آرامش و قرار نداشت 


به روزهای نداری ،زمان بیماری


                       خیال خاطره ای از تو در کنار نداشت


ویا جوانی یک زن به چشم رهگذران 


                            چه زود سوخت و خاکسترش غبار نداشت


رسید ،قصه به جایی که من ،تو ......مادر


                               وخانه ای که دگر روز و روزگار نداشت


پروانه نجاتی