خبر فوری..... - زمزمی از نور
X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1388

خبر فوری.....

مسیر های راهپیمایی جنبش سبز در 22 بهمن


این خبر فوریه! شما هر کدوم یک رسانه هستید به همه اطلاع بدید...

اعلام مسیر های راهپیمایی حامیان سبز برای 22 بهمن


مسیر شماره یک ؛ میدان حسادت ، بلوار جهالت ، خیابان ضلالت ، خیابان خیانت ، دروازه جهنم . . . 

مسیر شماره دو؛ مسجد ضرار ، میدان ابوجهل ، خیابان ابوسفیان ، دروازه ی جهنم . . . 

مسیر شماره سه ؛ میدان حکمیت ، خیابان ابو موسی اشعری ، خیابان ناکثین ، دروازه جهنم . . . 

مسیر شماره چهار ؛ پایگاه انگلیس ، چهار راه آمریکا ، خیابان اسرائیل ، دروازه جهنم . . . 

مسیر شماره پنج ؛ چهار راه استعمار ، بلوار استکبار ، خیابان استثمار ، دروازه جهنم . . . 

مسیر شماره شش :سه راهی بهائیت ، بلوار وهابیت ، خیابان عبدالمالک ریگی ، دروازه جهنم . . . 

مسیر شماره هفت : میدان بی بصیرتی ، خیابان اعدامی آرش رحمانی پور ، کوچه اعدامی محمد رضا علی زمانی ، بن بست ندا آقا سلطان ، دروازه جهنم . . .