تصویر منتشر نشده ای از راهپیمایی 22بهمن - زمزمی از نور
سه‌شنبه 4 اسفند‌ماه سال 1388

تصویر منتشر نشده ای از راهپیمایی 22بهمن

تصویر منتشر نشده ای از راهپیمایی 22 بهمن

معلوم شد اینهمه جمعیت از کجا آورده شده بودند!!