ناگفته ها - زمزمی از نور
شنبه 8 اسفند‌ماه سال 1388

ناگفته ها

 

کوچک که بودیم چه دلهای بزرگی داشتیم،

 

اکنون که بزرگیم چه دلتنگیم...

 

کاش دلهامون به بزرگی بچگی بود...

 

کاش همان کودکی بودیم که حرفهایش را از نگاهش می توان خواند...

 

کاش برای حرف زدن نیازی به صحبت کردن نداشتیم...

 

کاش برای حرف زدن فقط نگاه کافی بود...

 

کاش قلبها در چهره بود...

 

اما اکنون اگر فریاد هم بزنیم کسی نمی فهمد...

 

و دل خوش کرده ایم که سکوت کرده ایم...

 

سکوت پُر، بهتر از فریادِ تو خالیست...

 

سکوتی را که یک نفر بفهمد،

 

بهتر از هزار فریادی است که هیچکس نفهمد...

 

سکوتی که سرشار از ناگفته هاست


·                             

·