بار الها !! - زمزمی از نور
X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1388

بار الها !!

این بنده در گاهت را ببخش و بیامرز او آشفته هر نیم نگاهی است که


از روی محبت بی حدت به او می نمایانی 


خطایایش بسیار است ولی آرامش دلش حب توست 


میداند بخشنده تر از درگاهت و مهربان تر از دیدگانت را نمی یابد


تو تنها عشق او و تنها پناه او در هر زمانی هستی


بحر رحمتت را از او دریغ مفرما که او تشنه آب حیات است و او را در


 پناهت از اشتباه در راه شناختنت محفوظ بدار