فصلها فاصله تصویرند - زمزمی از نور
سه‌شنبه 2 شهریور‌ماه سال 1389

فصلها فاصله تصویرند

به نام خدا

فصلها فاصله تصویرند

از زمین تا ملکوت دو وجب دلتنگیست

فصلها دستخوش تغییرند

ناله ها معتکف تفسیرند

باد از بوی خزان می نالد

و من از صوت اذان

و دل از روزه ماه رمضان...