بابای ماست خامنه ای - زمزمی از نور
یکشنبه 14 خرداد‌ماه سال 1391

بابای ماست خامنه ای


ای تکیه گاه محکم من، ای پدر جان ، ای ابر بارنده ی مهر و لطف و احسان

ای نام زیبایت همیشه اعتبارم، زدن بوسه به دستت ، هست افتخارم . . .

تبریک به کسی که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی، سخاوت، سکوت، مهربانی و… بسیار سخت است … 

پدرم عزیزم روزت مبارک . . .

بابای ماست خامنه ای ...
2468